Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2015

kemikalgirl
4359 d3da 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapatiska patiska
kemikalgirl
5200 ceb4 390
Wiersze o moim psychiatrze 3
kemikalgirl
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte viapatiska patiska
kemikalgirl
5828 425f 390
Reposted fromkotowate kotowate viaMaR2-D2 MaR2-D2

June 27 2015

kemikalgirl
5822 4012 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viavertheer vertheer
kemikalgirl
kemikalgirl
4915 3116 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viavertheer vertheer
2812 85f5 390
Reposted fromochgod ochgod vianiczegoniezaluje niczegoniezaluje
kemikalgirl
8749 60f1 390
kemikalgirl
7139 f308 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viamyzone myzone
kemikalgirl
Wiedziałam, że nie byłam ważna, ale i tak mnie to zabolało.
— J.D. Salinger - Buszujący w zbożu
Reposted fromshitsuri shitsuri vianoctua noctua
kemikalgirl
1355 3347 390
Reposted fromkjuik kjuik viaPolinda Polinda

June 18 2015

kemikalgirl
Reposted frommynnia mynnia viabjureczko bjureczko
kemikalgirl
9990 4b04 390
Reposted fromgoaskalice goaskalice viasiostrzyca siostrzyca
kemikalgirl
6621 f479 390
Reposted fromobcyastronom obcyastronom viasiostrzyca siostrzyca
kemikalgirl
kemikalgirl
7423 c630 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaanomalia anomalia
kemikalgirl
3934 6d2a 390
Reposted fromtowo85 towo85 viasiostrzyca siostrzyca
0127 72ce 390
Reposted fromsommeregenachts sommeregenachts viaanomalia anomalia
kemikalgirl
5055 e1f8 390
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu vianoexist noexist
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...